Ansøgning om optagelse i Foreningen ”SOFUS”

(Blokbogstaver)

Navn _________________________________________

E-mail adresse: __________________________________

Adresse : ______________________________________

 

Jeg accepterer foreningens vedtægter

___________ ______________________________________

(Dato) (ansøgers/værges underskrift.)

 

For ansøgere under 18 år skal værgen underskrive ansøgningen.

Værgens navn og adresse: _____________________________

                                              _____________________________

 

                                              _____________________________

Ansøgers alder: _______ år

Til bestyrelsens notater

Forevist legitimation:

___ sygesikringskort ___ kørekort ___ andet

Medlemsnummer: _______

Ansøgning accepteret og kontingent betalt

___________ - _______________________________________________

(Dato) (for optagelsesudvalget – underskrift )

Print ansøgningen ud – udfyld den – scan den ind og send den eller læg den i en kuvert. Ansøgning kan sendes til: glumsoe.bio@gmail.com eller lægges i Biografens postkasse