Bestyrelsen i biografen har konstitueret sig på følgende måde :

 

Formand   Ole Madsen
Næstformand   Joachim Grubbe
Kassere   Per Klemme
Bestyrelses medlem   Inger Stoksbjerg
Suppleant   Stine MVB Madsen

Ud over ovenstående bestyrelsesmedlemmer har vi to eksterne bestyrelsesmedlemmer :
Linda Frederiksen, byrådet i Næstved og
Bedemand Niels Pedersen fra Søgade Begravelse